CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

       1. Mục đích và phạm vi thu thập:

       Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây:
            • Hỗ trợ việc bán hàng cho Khách hàng;
            • Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;
            • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;
            • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;
            • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu; Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website DAIHONGPHAT.GROUP từ khách hàng bao gồm:
                     - Họ tên :
                     - Giới tính :
                     - Số điện thoại :
                     - Email :
                     - Số CMND/CCCD :

         2. Phạm vi sử dụng thông tin: 

         Website DAIHONGPHAT.GROUP sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
             • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
             • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website DAIHONGPHAT.GROUP 
             • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
             • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
             • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website DAIHONGPHAT.GROUP.
          Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website DAIHONGPHAT.GROUP có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

          3. Thời gian lưu trữ thông tin:

              • Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website DAIHONGPHAT.GROUP theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.
              • Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
              • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website DAIHONGPHAT.GROUP thực hiện việc này.
              • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website DAIHONGPHAT.GROUP Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website DAIHONGPHAT.GROUP sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin:
                    - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐẠI HỒNG PHÁT 
                    - Email: duocphamdaihongphat@gmail.com 
                   - Hotline: 0835743781 - 0969874338 
                    - Trụ sở: Khu đất Dịch vụ Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
               • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
                    - DAIHONGPHAT.GROUP và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng.
                    - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

           4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

               • Thông tin cá nhân của thành viên trên Website DAIHONGPHAT.GROUP được DAIHONGPHAT.GROUP cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
               • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.
               • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, DAIHONGPHAT.GROUP sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao cấp của DAIHONGPHAT.GROUP.
               • Ban quản lý Website DAIHONGPHAT.GROUP yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, ...và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website DAIHONGPHAT.GROUP không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

          5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân  thành viên:

               • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website daihongphat.group đến địa chỉ Công ty hoặc qua email. 
                          - Email: duocphamdaihongphat@gmail.com
               • Tập đoàn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
               • Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ mua bán trên sàn TMĐT là 10 ngày.

         Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website.